Actueel

Zorgafspraak brengt meer zekerheid voor cliënten in overgangsjaar

Staatssecretaris Van Rijn heeft overeenstemming bereikt met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP over extra geld voor de zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. De middelen komen beschikbaar voor begeleiding en de zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten in een instelling.

Lees verder

Laat uw stem horen in het Nationaal Ouderenpanel

Het Nationaal Ouderenpanel voert regelmatig onderzoeken uit om de belangen en behoeften van ouderen in kaart te brengen. Helpt u mee door uw mening te geven?

Lees verder

Van Rijn: cliënt centraal in transitie langdurige zorg

Staatssecretaris Van Rijn heeft afspraken gemaakt met veldpartijen en gemeenten over een zorgvuldige invoering van de zorg en ondersteuning in de nieuwe situatie vanaf 2015. Met deze afspraken zetten partijen zich in om de veranderingen in de langdurige zorg zorgvuldig te laten verlopen voor cliënten.

Lees verder

Schippers en Van Rijn: recht op wijkverpleegkundige zorg

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn regelen dat de wijkverpleegkundige vanaf 2015 in het basispakket van de zorgverzekeringswet wordt opgenomen. Hiermee is geregeld dat iedereen hier straks recht op heeft. De wijkverpleegkundige krijgt net als de huisarts een centrale plek in de wijk.

Lees verder