Seksuele diversiteit

Laatste wijziging: 07 feb, 15:32

Tiplijst voor zorgorganisaties

10 Tips voor organisaties in zorg en welzijn om een steentje bij te dragen aan de acceptatie van seksuele diversiteit binnen de ouderenzorg.

 • Kijk of de organisatie een gedragscode heeft. Wordt homoseksualiteit hierin expliciet vermeld? Misschien kan de organisatie hierin iets verbeteren. Laat hierin blijken dat jullie je als organisatie opstellen tegen discriminatie en negatieve uitingen. Verwijs hierin naar de richtlijnen van beroepsverenigingen zoals die van verpleegkundigen en verzorgenden.

 • Spreek ook collega’s, cliënten en vrijwilligers aan op ongelukkige opmerkingen. Grapjes kunnen mensen helpen om homoseksualiteit bespreekbaar te maken, maar kunnen mensen ook kwetsen – bedoeld of onbedoeld.
  Uit gesprekken met zorgprofessionals is gebleken dat seksuele diversiteit een gevoelig thema is, en hierover veel onbekendheid bestaat. Opmerkingen kunnen een aanleiding vormen voor een klein gesprek. Spreek collega’s maar ook cliënten herop aan wanneer zij – (on)bewust kwetsende opmerkingen gebruiken.

  Meer over Pesten

 • Laat – impliciet of expliciet uit website en voorlichtingsmateriaal blijken dat de organisatie open staat voor alle ouderen. Dit kan impliciet, door het gebruik van foto’s van twee mannen of twee vrouwen naast elkaar. Maar ook het expliciet vermelden van LHBT ouderen, naast verschil in culturele achtergrond of geloofsovertuiging.

 • Er bestaan veel stereotypen, maar deze ideeën kloppen vaak niet met de werkelijkheid. Homoseksuele en lesbische ouderen herken je niet aan uiterlijk, gewoonten of kledingstijl.
  Andere stereotypen en vooroordelen zijn gekoppeld aan seks. Maar seksuele geaardheid gaat verder dan alleen seksuele voorkeur: Iemands geaardheid maakt deel van iemands persoon.

 • Vraag nieuwe medewerkers en vrijwilligers bij de eerste ontmoeting hoe zij aankijken tegen culturele verschillen en verschillen in levensstijl, geloof of seksuele geaardheid. Vraag naar getrouwd of niet, vervangen door vraag naar partner – en man of vrouw. Daarbij aan vrijwilligers en medewerkers ook aangeven houding ten opzichte, en vraag hoe mensen hier zelf over denken.

 • Voorlichting medewerkers en vrijwilligers, activiteiten oudere cliënten. Bied mensen de mogelijkheid om hun professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling. Gespreksvoering (tips lastig gesprek) maar ook trainingen en workshops – zelfreflectie, omgaan met verschillen.

 • Werk samen met opleidingsinstellingen – studentenprojecten. Een andere manier om het thema bespreekbaar te maken, is het bieden van een praktijkonderzoek aan een afstuderende student. Dit kan HBO of WO, maar ook MBO.

 • Verwijs op website en brochures naar organisaties die in de omgeving zich inzetten voor de acceptatie van LHBT ouderen. Zo worden op sommige plaatsen roze salons georganiseerd, en hebben een aantal gemeenten ambassadeurs die lokaal aandacht vragen voor de acceptatie van seksuele diversiteit.

 • Organiseer eens een activiteit waarbij diversiteit en/of seksualiteit wordt besproken.
  Op de menukaart staan een aantal mogelijkheden opgesomd, van een filmvertoning tot een discussiegroep met collega’s.

 • Hang de tiplijst zichtbaar op. Deel de brochure uit aan medewerkers.

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen